БЕРЕСТІВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. ГС. Савчука 1 «а» с. Берестівець, Уманський район Черкаська обл., 20321,

тел.(04744) 9-42-31, E-mail: bezestivets@ukr.net                     Код ЄДРПОУ 26261531

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

       № 22- 1/VII  від «03» липня 2017 року

 

 «Про місцеві податки і збори»  на 2018 рік

 

Відповідно до  пункту  24 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10,265, 266, 267, 268, 269 Податкового кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Запровадити з 01.01.2018 року на території с. Берестівець наступні місцеві податки та збори:

1) Податок на майно, який складається з:
1.1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
1.2)транспортного податку;
1.3) плати за землю
 

2. Єдиний податок.

 

Місцеві збори:

  1. Збір за місця для паркування транспортних засобів;
  2. Туристичний збір;

  

2.Встановити з 01 січня 2018 року  ставки місцевих податків і зборів:

 

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

 

 

 

 

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості,  що перебувають у власності фізичної

особи-платника податку, зменшується:

-для квартир – на 60 кв.м.;

-для житлового будинку-на 120 кв.м.

 

 

 

 

 

0,5 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

 

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

0, 05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

 

Для господарських (присадибних) будівель – допоміжних (не житлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, тощо

 

Не є базою оподаткування

 

 2) транспортний податок :

 

 

 

 

для легкових автомобілів які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см, автомобілі класу «Люкс» 2011-2013 р.р.

випуску

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

3) ставки земельного податку за земельні ділянки

податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом,автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян,які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними,дачно-будівельними та садівницькими

товариствами,індивідуальними гаражами,садовими і дачними будинками фізичних осіб;

 

0,03 відсоток від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

 

 

податок на земельні ділянки,які є виділеними в            натурі(на місцевості) земельними частками(паями);

 

1% від їх нормативної

грошової оцінки

 

 

ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь(незалежно від місцезнаходження), які не є виділеними в натурі

(на місцевості) земельними частками(паями)

 

 

 

 

 

 

- для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

0,3 % від їх нормативної грошової

оцінки

 

- для багаторічних насаджень

 

 0,3 %  від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

1% від нормативної

грошової оцінки

 

 

 

Податок на земельні ділянки,які перебувають у

постійному користуванні суб’єктів господарювання(крім державної,та комунальної форми власності);

 

5 % від нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

Податок на земельні ділянки,які  розташовані за        межами населених пунктів нормативно-грошову оцінку яких не проведено

 

 

3% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по

області

 

 

 

 

 

єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

(згідно з додатком 1)

 

 

 

 

 

 

для другої групи платників єдиного податку

 

(згідно з додатком 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

 

 

 

6) туристичний  збір                              

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

 

                 

 

 

         

      

4.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.

 

       1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Відповідно підпункту 4 пункту 7 статті 266 Податкового кодексу України органам реєстрації у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Уманській ОДПІ відомості, необхідні для розрахунку податку, станом на перше число відповідного кварталу у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України.          

 

          2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

 

         3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.    

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

            5. Розрахунки сум  місцевих податків i зборів подаються за спеціальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначені Податковим кодексом України.

            6. Рішення довести до відома громадськості,  розмістивши його  на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради та на веб-сайсі сільської рад відповідно до вимог чинного законодавства.

            7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Ніженська Н.І)

 

 

 

Сільський голова                                                        С.В. Яременко

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕСТІВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Г.С. Савчука,1 «а» с. Берестівець Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 9- 42-31    E-mail: bezestivets@ukr.net                          код ЄДРПОУ 26261531

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                                                             № 17 – 1/VІІ від 24.02.2017 року

 

Про внесення  змін до рішення сільської ради

№ 8-4/VІІ від 17.06.2016 року „Про місцеві

податки і збори на 2017  рік”

 

            Відповідно до Закону України від 20.12.2016  № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Внести зміни до рішення сільської ради від 17.06.2016 року  № 8-4/VІІ

«Про місцеві податки і збори на 2017 рік», а саме: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають         0,25 відсотка розміру

у власності фізичних та юридичних осіб в залежності        мінімальної заробітної

від місця розташування (зональності) та типів таких          плати, встановленої

об’єктів нерухомості:                                                              законом на 01 січня

-квартири загальною площею – більше 60 кв.м;                  звітного (податкового)

- житлового будинку загальною площею – більше              року, за 1 кв.метр бази  

120 кв.м;                                                                                    оподаткування;

 для нежитлової нерухомості, що перебувають у               0,05 відсотки розміру

 власності юридичних та фізичних  осіб в залежності       мінімальної заробітної

 від місця  розташування (зональності)                                плати, встановленої

                                                                                                  законом на 01 січня

                                                                                                  звітного (податкового

                                                                                                  року, за 1 кв.метр бази

                                                                                                  оподаткування;

 

для господарських (присадибних) будівель-                         не є базою

допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких                    оподаткування

 належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні,

майстерні, вбиральні. погреби, навіси, котельні,

 бойлерні. трансформаторні підстанції, тощо

 

    

 

 2)  транспортний податок:

для легкових автомобілів, з року випуску яких минуло   не                 25000 грн. за кожний  більше п’яти років (включно) та середньоринкова                                легковий автомобіль

вартість яких   становить понад 375 розмірів мінімальної

заробітної плати, встановленої закономна

1 січня податкового (звітного) року

 

податок на земельні ділянки, які є виділеними                                     1 % від їх нормативної

в натурі (на місцевості) земельними частками (паями);                       грошової оцінки                                                                                  

 

 - ставки податку на земельні ділянки сільсько-              

господарських угідь (незалежно від місцезнаход-            

ження), які не є виділеними в натурі (на місцевості)

земельними частками (паями) (присадибні ділянки):

   

  - для ріллі, сіножатей та пасовищ                                          0,3 відсотки від їх нормативної                                                                                            

                                                                                                      грошової  оцінки;

 - для багаторічних насаджень                                                  0,3 відсотки від їх нормативної                                                                                             

                                                                                                      грошової  оцінки;

 

податок за інші земельні ділянки нормативну                        0,5 % від нормативної

грошову оцінку яких проведено                                               грошової оцінки

 

податок на земельні ділянки, які перебувають                       3 % нормативної

у постійному користуванні суб’єктів господарю-                  грошової оцінки

вання (крім державної, та комунальної власності)

 

податок на земельні ділянки розташовані за                           3 % від нормативної грошової

межами населених пунктів нормативно грошову                   оцінки одиниці площі ріллі по

оцінку яких не проведено                                                           області

 

5) збір за місця паркування транспортних засобів:            0,025 відсотки мінімальної                                                                                                           заробітної плати, встановленої

                                                                                                  встановленої законом

                                                                                                  на 01 січня податкового

                                                                                                   (звітного року) за кожний

                                                                                                   день провадження

                                                                                                  діяльності із забезпечення

                                                                                                  паркування транспортних

                                                                                                   засобів у гривнях за 1

                                                                                                   квадратий метр площі

                                                                                                  земельної ділянки відведенної

                                                                                                  для організації та провадження                                                                                                

                                                                                                 такої діяльності;               

      

 1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується

до сільського бюджету. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

    Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

    а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

    б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа

місяця, що наступає за звітним кварталом,  які відображаються в річній податковій декларації.

 

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Пільги з податку не застосовуються за наявності у власника платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до Закону, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

В додатку 2 до рішення сільської ради від 17.06.2016   № 8-4/VІІ «Перелік видів підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями та розміри місячного платежу на 2017 рік у % від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня» (1 група платників податку)  слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року».

 Додаток 3 до даного рішення «Перелік видів підприємницької дільяності, що здійнюються на умовах сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями та розміри місячного платежу на 2017 рік  у % від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)року.

         2. Рішення довести до відома громадськості, розмістивши його на дошках оголошень в сільській раді, в установах села, на офіційному сайті сільської ради.

         3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії  Ніженська Н.І.)                           

                 

Сільський голова                                                     С.В. Яременко   

 

БЕРЕСТІВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.  С.І. Байди, 61 «а» с. Берестівець, Уманський район Черкаська обл., 2032

тел.(04744) 9-42-31, E-mail: bezestivets@uker/net                                                 Код ЄДРПОУ 26261531

                               

Р І Ш Е Н Н Я

 

        № 8-4 /VII від «17» червня  2016 року   

Про місцеві податки і збори

на 2017 рік.

 

         Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 10, 265, 266, 267, 268, 269  глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України в редакції Закону України «Про внесення змін в Податковий кодекс України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи » від 28.12.2014 року № 71 – VIII  та пункту 4 розділу II Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін в Податковий Кодекс України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71- VIII, сільська рада вирішила:

 

1. Запровадити  з 01.01.2017 року

Місцеві податки:

1) податок на майно, який складається з :

1.1.) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної діяльності;

1.2.)транспортного податку;

1.3.)плати за землю;

2. Єдиного податку

Місцеві збори:

1. Збір за місцях для паркування транспортних засобів;

2. Туристичний збір;

 

2. Затвердити положення про місцеві податки і збори згідно додатків:

1.Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1)

2. Про транспортний податок (додаток 2)

3. Про плату за землю (додаток 3)

4. Про єдиний податок для суб’єктів малого підприємств – фізичних осіб (додаток 4)

5. Про збір за місця для паркування транспортних засобів  (додаток 5)

6. Про туристичний збір (додаток 6)

3.Встановити з 01 січня 2017 року ставки місцевих податків і зборів

Ставки Земельного податку за земельні ділянки

Вид використання земельної ділянки

Ставка земельного податку

 

 

Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, господарчими будівлями, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб.

0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

Податок на земельні зайняті житловим фондом, які використовуються в комерційних цілях, з метою отримання прибутку

1%  від  нормативної грошової оцінки

Податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

1%  від  нормативної грошової оцінки

Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (не залежно від місцезнаходження), які не є  виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

- для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

- для багаторічних насаджень

 

 

 

 

0,25  % від їх нормативної грошової оцінки

0,03% від їх нормативної грошової оцінки

Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

0,5 %  від  нормативної грошової оцінки

Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної форми власності )

3 % від нормативної грошової оцінки

Податок на земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

3 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 

 

 

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

- для не житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів не рухомості.

 

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

- господарські (присадибні) будівлі а саме: допоміжні (не житлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси, криниці які належать на праві власності фізичним особам не є об’єктом оподаткування.

 

 

     

Акцизний податок сплачується у розмірі, передбаченому  у податковому кодексі України.

 Рішення довести до відома громадськості, опублікувати на сайті Берестівецької сільської ради та оприлюднити на дошках оголошень відповідно до вимог чиненого законодавства.

Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року та є дійсним до 31.12.2017 року.

 Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку і підприємства (голова комісії Ніженська Н.І.)

Сільський голова                                              С.В. Яременко

 

"Проект"

 

БЕРЕСТІВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. С.І. Байди, 61 «а»с. Берестівець, Уманський район Черкаська обл., 2032

тел.(04744) 9-42-31, E-mail: berezstivets@uker.net                                                         Код ЄДРПОУ 26261531

          № 8 – 5/VII  від 17 червня 2016 року

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження тарифу на послуги водопостачання

Відповідно пунктів 2,3 частини 1 статті 7 Закону України «Про житлово – комунальні послуги» частини 8 статті 13 розділу III Закону України «Про питну воду та водопостачання, постанови кабінету України від 12.07.2006 року № 959 «Про затвердження Порядку оформлення тарифу на послуги централізованого водопостачання», розглянути клопотання ПП «Кривошия А.В.,» надані розрахунки та запропонований тариф, керуючись статтями 25 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила :

  1. Затвердити тариф на послуги з водопостачання для абонентів які користуються лічильниками в розмірі 12,50 грн., за 1 куб. метр.
  1. Для Берестівецької загальноосвітньої школи, Фельдшерського пункту, дошкільного навчального закладу «Яблунька», сільського Будинку Культури послуги з водопостачання безкоштовні.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього природного  середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю. (Голова комісії Безкоровайний В.П. )

    Сільський голова                                                 С.В. Яременко